مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1388
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین / معدل 15
  • 1383 تا 1385
    فوق دیپلم عمران
    گرایش ساختمانهای بتنی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
https://.com