مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1393
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت وسیالات /دانشگاه آزاد تهران جنوب / معدل 16.09

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Solid Works
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • #C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com