مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی نقشه برداری
  گرایش نقشه برداری /دانشگاه کاردانی: شهید مهاجر اصفهان کارشناسی:غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو / معدل 18.1

دانش تخصصی

 • نقشه برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقشه برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com