مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  گرایش - /دانشگاه پیام نور هشتگرد / معدل 14.35

دانش تخصصی

 • MCITP 2008
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک mcitp2008 از مجتمع فنی آریانا
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ccna از مجتمع فنی آریانا
 • طراحی وب سایت
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک MCSD از موسسه کهکشان نور
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک SQL DESIGN و SQL ADMIN از موسسه کهکشان نور

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: -
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک sql design و sql admin از موسسه کهکشان نور

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCITP 2008
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک mcitp2008 از مجتمع فنی آریانا
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ccna از مجتمع فنی آریانا
 • طراحی وب سایت
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک MCSD از موسسه کهکشان نور
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک SQL DESIGN و SQL ADMIN از موسسه کهکشان نور
https://.com