مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    دکتری تجربی
    گرایش پزشکی /دانشگاه چمران / معدل 18
https://.com