مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم حوزوی-الهیات
  گرایش فقه واصول-فلسفه /دانشگاه حوزه علمیه مرحوم آقای مجتهدی(ره)-حوزه علمیه قم

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  آموزش وپرورش-دانشکده شهیدمطهری نیروی مقاومت-قرارگاه بازسازی دوکوهه
  مالی و حسابداری/ تدریس واقامه نمازو.....

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1385
  سال ورودبه حوزه علمیه تهران:1385-1377 سال تشرف به حوزی علمیه قم:1391-1385 اشتغال به شئونات روحانیت:ازابتدای تحصیل تاکنون. تدریس علوم حوزوی. تدریس درآموزش وپرورش:ازسال1385هم اکنون نیزادامه دارد. تدریس دردانشکده شهیدمطهری:ازسال1391 هم اکنون نیزادامه دارد. تدریس درمرکزتخصصی صاحب الزمان(عج).قرارگاه بازسازی دوکوهه. تدریس دردانشگاه امام حسین (ع).مرکزامامت. -

افتخارات

 • 1395
  1-معرفی به عنوان طلبه ممتازدرحوزه علمیه مرحوم آقای مجتهدی(ره)........سال1384.
  2-معرفی به عنوان استادنمونه دردانشکده شهیدمطهری(ره)..........سال1392.

دانش تخصصی

 • فقه و اصول-علوم عقلی-اصول ارتباطی-مخاطب شناسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: سطح دو-لیسانس
دانش تخصصی
 • فقه و اصول-علوم عقلی-اصول ارتباطی-مخاطب شناسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: سطح دو-لیسانس
https://.com