مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1384
  فوق دیپلم علوم تجربی
  گرایش آموزش معلمان /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری / معدل 14.87

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱
  شرکت عمرانی
  مسئول دفتر/ مسئول امور اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com