مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش حالت جامد /دانشگاه ارومیه / معدل 14.79

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
https://.com