مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1381 تا 1383
    فوق دیپلم گرافیک
    گرایش گرافیک /دانشگاه دانشکده دکتر معین / معدل 18
https://.com