مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مديريت فناوري اطلاعات
  /دانشگاه شهيد بهشتي
 • 1375 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم اقتصادي
  گرایش اقتصاد نظري /دانشگاه علامه طباطبايي

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  وزارت ورزش و جوانان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ كارشناس فضاي مجازي
 • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  وزارت ورزش و جوانان
  مالی و حسابداری/ رئيس اداره دريافت و پرداخت
 • فروردین ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  وزارت ورزش و جوانان
  مالی و حسابداری/ كارشناس مالي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1384
  پنجمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

پروژه ها

 • 1392
  پياده سازي و راه اندازي سيستم يكپارچه مديريت منابع سازماني
  همكار و كاربر

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com