مختصری از من

پروژه ها

 • 1395
  شرکت صلب سازه (فولاد زرند ایرانیان)
  نقشه بردار

  توضیحات: نقشه برداری صنعتی

 • 1395
  طرح هادی
  نقشه برداری

  توضیحات: انجام نقشه برداری طرح هادی بیش از50روستا از سال 1390 تا 1395
  انجام تمام کارتوگرافی های روستاها

 • 1394
  کاداستر و ثبتی
  نقشه بردار
 • 1394
  پروژه گاز
  نقشه بردار

  توضیحات: برداشت روستا و خط لوله گاز

 • 1393
  مسیر
  نقشه بردار

  توضیحات: برداشت پروفیل طولی و عرضی
  پیکه تاژ کردن مسیر
  دادن کد ارتفاعی ب ماشین الات

 • 1393
  توپوگرافی معدن
  نقشه بردار

  توضیحات: برداشت توپوگرافی محل

 • 1392
  اب و فاضلاب
  نقشه بردار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ناپیوسته

ابزار و نرم افزار

 • اشنایی با دوربین سری لایکا.اشنایی ب اتوکد و لند
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ناپیوسته
https://.com