مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1394
  کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات و ارتباطات (IT)
  گرایش تجارت الکترونیک /دانشگاه شیراز / معدل 17.03
 • 1383 تا 1385
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  شرکت ملی نفت ایران - شرکت زاگرس جنوبی
  سخت افزار و شبکه/ مدیریت شبکه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مجازی سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک: VMware vSphere ICM + VMware Optimize &Scale
 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
  80% Complete
  عنوان مدرک: ISMS -Internal Auditor in accordance with ISO/IEC 27001:2005
 • مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
  80% Complete
  عنوان مدرک: Basic,Structure & Requirements of ISMS based on ISO/IEC 27001:2005
 • CCNA Security
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Security
 • Network Security
  80% Complete
  عنوان مدرک: Security & Attack Penetration
 • EMC Storage VNX
  80% Complete
  عنوان مدرک: VNX Block Storage Deployment and Management
 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Group Policy
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008 Application
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • mac os
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مجازی سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک: VMware vSphere ICM + VMware Optimize &Scale
 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
  80% Complete
  عنوان مدرک: ISMS -Internal Auditor in accordance with ISO/IEC 27001:2005
 • مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
  80% Complete
  عنوان مدرک: Basic,Structure & Requirements of ISMS based on ISO/IEC 27001:2005
 • CCNA Security
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Security
 • Network Security
  80% Complete
  عنوان مدرک: Security & Attack Penetration
 • EMC Storage VNX
  80% Complete
  عنوان مدرک: VNX Block Storage Deployment and Management
 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Group Policy
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008 Application
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • mac os
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com