مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه کاردانی آزاد رودهن کارشناسی خزر محمودآباد / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت نیمه خصوصی
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: در پروژه ی نیمه خصوصی به عنوان سرپرست کارگاه مشغول به کار بودم که این پروژه به صورت مشارکت با شرکت خانه سازی رزمندگان و شخص بود که سمت بنده از طرف شخص اعطا شده بود.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  در اواخر مقطع کاردانی و اوایل مقطع کارشناسی پروژه ی تحقیقاتی که مربوط به پل سازی بود را به صورت گروهی انجام دادیم که طی آن دعوت نامه ای از کشور ایتالیا به دستمان رسید و سفری را به آن کشور داشتیم تا در کنفرانس و همایش بین المللی یب مس شرکت به عمل آوریم.
 • 1390
  در اواخر مقطع کاردانی و اوایل مقطع کارشناسی پروژه ی تحقیقاتی که مربوط به پل سازی بود را به صورت گروهی انجام دادیم که طی آن دعوت نامه ای از کشور ایتالیا به دستمان رسید و سفری را به آن کشور داشتیم تا در کنفرانس و همایش بین المللی یب مس شرکت به عمل آوریم.

پروژه ها

 • 1390
  مجتمع تجاری اداری فردوس
  سرپرست کارگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازرسی جوش NDT Level I
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بازرسی جوش از انجمن غیر مخرب ایران و همچنین تاییدیه ی توف ریلند آلمان

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: پایان سری آموزشات interchange
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرسی جوش NDT Level I
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بازرسی جوش از انجمن غیر مخرب ایران و همچنین تاییدیه ی توف ریلند آلمان
https://.com