مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  ط.م
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ م.ب

  توضیحات: بهینه کردن روش جمع آوری اطلاعات در دیتا بیس ک.ه با استفاده از دانش بکارگیری SQL و کسب رتبه اول در سرعت، دقت و مهارت در سطح س.بم در سال اول اجرای نرم افزار
  برنامه ریزی جهت تدوین، تصویب و ابلاغ دقیق و به موقع برنامه با تشکیل و هدایت ستاد برنامه ریزی استانی در بخش های 5گانه
  محاسبه دقیق اعتبارات به عنایت به زمانبندی اجرایی برنامه و جمع بندی آن در سطح فصول و ردیف بودجه و هچنین ابلاغ، واگذاری و نظارت دقیق و به موقع
  ایجاد برنامه حسابرسی عملکردی با عنایت به سقف مصوب، زمانبندی اجرایی، سیاست واگذاری، حجم ابلاغی، عملکرد ارائه شده، عملکرد پذیرفته شده، سرانه مصوب، سرانه هزینه شده واقعی، محاسبه، ابلاغ و واگذاری 100% اعتبار
  اهداف

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پروتکل
 • 1395
  پروتکل

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com