مختصری از من

حضوردرکارگاه های ماتریکس ازدواج که شامل (روانشناسی عشق .ازدواج و روابط جنسی .روانشناسی خیانت .شخصیت شناسی.روانشناسی تفاهم.مهارتهای ارتباطی.حل تعارض زوجین . صمیمیت زوجین.تسکین شکست عاطفی )
حضوردرکارگاه راهکارعملی افزایش تمرکز
حضوردرکارگاه پیشگیری از اعتیاد
حضورفعال در طرح پایش سلامت روان دانشجویان

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم تربیتی
  گرایش راهنمایی ومشاوره /دانشگاه پیام نورقم / معدل 17.9

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  دانشگاه پیام نورقم
  دستیارمدیر اموردانشجویی و همیارمشاوردانشگاه

  توضیحات: گذراندن دروه کارورزی 1 در امور مدیریت امور دانشجویی
  گذراندن دوره کارورزی 2 در امور مشاوره ای دانشگاه بعنوان همیارمشاور وسلامت روان دانشجویان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  اجرای کنفرانس های کلاسی گذراندن دوره کارورزی 1 در امور مدیریت دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد مرکزی گذراندن دوره کارورزی 2 در امور مشاوره ای دانشگاه پیام نور واحد مرکزی اتمام پایان نامه در حیطه بررسی رابطه اعتیاد اینترنتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره

پروژه ها

 • 1395
  رابطه اعتیاد اینترنتی با عملکردتحصیلی دانشجویان رشته مشاوره و راهنمایی
  محقق، پژوهشگر و نویسنده

افتخارات

 • 1395
  تحویل پروژه عملی در حیطه رابطه اعتیاد اینترنتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته مشاوره

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بسیارعلاقه مند به تدریس روانشناسی و پرورشی
 • علاقه مند فعالیت در سمت دبیرراهنما
 • فعالیت در امور مشاوره ای بعد از کسب دانش و مهارت لازم
 • علاقه مند به تدریس و مشاوره در مراکز آموزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com