مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1378
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه ازاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پیام افزار پیک اسا
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com