مختصری از من

اینجانب در کار بسیار با انگیزه و همینطور از حداکثر توانایی خود در پیشبرد اهداف سازمان استفاده میکنم و از چالش های بوجود آمده در کار استقبال میکنم و سعی در گرفتن درست ترین تصمیم برای عبور از این چالش انجام میدهم.

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1386
  فوق دیپلم مکانیک
  /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد نی ریز

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  طبیعت زنده
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی
 • آبان ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۳
  گالری آرایشی و بهداشتی
  صاحب فروشگاه
 • بهمن ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۹
  شکوفا منش
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
https://.com