مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1384
  تدریس خصوصی درس استاتیک رشته های عمران و معماری
 • 1383
  تدریس خصوصی درس استاتیک در دانشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی سازه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی سازه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com