مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش مهندسی شیمی /دانشگاه مازندران / معدل 16.45
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیندهای صنعت نفت /دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / معدل 15.52

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱
  نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مهندسی شیمی/ کارآموز

دانش تخصصی

 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در کارگاه آموزشی جهاد دانشگاهی
 • تهیه برگه مشخصات فنی برای تجهیزات فرایندی و ابزار دقیقی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی گذراندن دوره طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه Process Data Sheet از موسسه خانه مهندسی شیمی ایران
 • آشنایی با نقشه های PFD,P&ID
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی گذراندن دوره PFD,P&ID از موسسه فلات قاره
 • طراحی و سایزینگ شیرهای اطمینان ، Vessel, Tower, Line و محاسبات هیدرولیکی برای Pump
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی گذراندن دوره طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه Process Data Sheet از موسسه خانه مهندسی شیمی ایران
 • آشنایی با واحدهای Cooling tower،Utility،Steam،Nitrogen and Air
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • HYSYS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Pro II
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PIPENET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PIPESYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم موسسه شکوه انقلاب
دانش تخصصی
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در کارگاه آموزشی جهاد دانشگاهی
 • تهیه برگه مشخصات فنی برای تجهیزات فرایندی و ابزار دقیقی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی گذراندن دوره طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه Process Data Sheet از موسسه خانه مهندسی شیمی ایران
 • آشنایی با نقشه های PFD,P&ID
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی گذراندن دوره PFD,P&ID از موسسه فلات قاره
 • طراحی و سایزینگ شیرهای اطمینان ، Vessel, Tower, Line و محاسبات هیدرولیکی برای Pump
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی گذراندن دوره طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه Process Data Sheet از موسسه خانه مهندسی شیمی ایران
 • آشنایی با واحدهای Cooling tower،Utility،Steam،Nitrogen and Air
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com