مختصری از من

...

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1382
  دیپلم کارودانش
  گرایش مکانیک و برق خودرو

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۲
  ناجا
  متصدی عملیات ویژه

  توضیحات: دارای تعداد زیادی تشویقی بخاطر فعالیتهای عملیاتی و داوطلبانه و جدیت در امورات محوله

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ...
 • 1395
  ...

افتخارات

 • 1395
  ...

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ...
 • فعالیتهای اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رانندگی حرفه ای
  100% Complete
  عنوان مدرک: ...

ابزار و نرم افزار

 • تعمیرات تلفن همراه
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: ...
دانش تخصصی
 • رانندگی حرفه ای
  100% Complete
  عنوان مدرک: ...
https://.com