مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه ازاد
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه ازاد

پروژه ها

 • 1389
  شرکت کامپیوتری
  مدیر فروش

  توضیحات: اینجانب از سال 88 تا سال 93 ( قبل از شروع خدمت مقرس سربازی ) در 2 شرکت فنی مهندسی مشغول به کار بودم.
  علاوه بر کار فروش و فنی طی این مدت به مدت دو نیم سال سمت مدیر داخلی شرکت ( مدیر فروش) و یک سال به عنوان انباردار مشغول به کار بوده ام.
  دارای روابط عمومیه تقریبا عالی و ظاهری مناسب و معقول نیز میباشم.

 • 1389
  شرکت کامپیوتری
  مدیر فروش

  توضیحات: اینجانب از سال 88 تا سال 93 ( قبل از شروع خدمت مقرس سربازی ) در 2 شرکت فنی مهندسی مشغول به کار بودم.
  علاوه بر کار فروش و فنی طی این مدت به مدت دو نیم سال سمت مدیر داخلی شرکت ( مدیر فروش) و یک سال به عنوان انباردار مشغول به کار بوده ام.
  دارای روابط عمومیه تقریبا عالی و ظاهری مناسب و معقول نیز میباشم.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت فروش ، مدیریت داخلی ، انبارداری ، فروشندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فروش ، مدیریت داخلی ، انبارداری ، فروشندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت فروش ، مدیریت داخلی ، انبارداری ، فروشندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فروش ، مدیریت داخلی ، انبارداری ، فروشندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com