مختصری از من

سایر مهارت ها:
- ارزیابی ریسک به روش Fmea و Jsa
- ایمنی برق
- ایمنی داربست
- پیشگیری و اطفا حریق
- ایمنی انبار
- آزمایشات پزشکی بدو استخدام و آزمایش های دوره ای
- ایمنی جوشکاری
- ایمنی کار در ارتفاع
- ایمنی جرثقیل و باربرداری
- بازرسی های دوره ای
- ایمنی سیستم های تحت فشار
- ایمنی کار در فضاهای محصور
- ایمنی ماشین ابزار
- ایمنی لیفتراک
- و سایر

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی صنایع
  گرایش تکنولوژی ایمنی صنعتی و محیط کار (hse) /دانشگاه کار واحد قزوین / معدل 15.64

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۶
  پروژه ایران مال
  ایمنی و محیط زیست/ سرپرست HSE
 • آبان ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای نزاجا
  کارشناس ایمنی و بررسی سوانح

  توضیحات: ساخت و طراحی چک لیست بالغ بر ۸۰ مورد و ... .

 • تیر ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۱
  شرکت فنی مهندسی مپنا بویلر
  ایمنی و محیط زیست/ افسر HSE

  توضیحات: انجام هفتاد مورد jsa

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ارزیابی خطاهای انسانی به روش cream , heart ,sherpa
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی خطاهای انسانی به روش cream , heart ,sherpa
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com