مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی تکنولوژی ایمنی صنعتی و محیط کار (hse)
  /دانشگاه کار واحد قزوین / معدل 15.64
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم صنایع
  گرایش ایمنی صنعتی و محیط کار /دانشگاه آیندگان (تنکابن) / معدل 14.59

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  پروژه ایران مال
  ایمنی و محیط زیست/ افسر HSE
 • آبان ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای نزاجا

  توضیحات: ساخت و طراحی چک لیست بالغ بر ۸۰ مورد و ... .

 • تیر ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۱
  شرکت فنی مهندسی مپنا بویلر
  ایمنی و محیط زیست/ افسر HSE

  توضیحات: انجام هفتاد مورد jsa

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ارزیابی خطاهای انسانی به روش cream, heart, sherpa
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از موسسه دکتر فام

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی خطاهای انسانی به روش cream, heart, sherpa
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی از موسسه دکتر فام
https://.com