مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه شیراز
  کمک استاد

  توضیحات: تدریس درس معماری کامپیوتر

 • خرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  مخابرات مرکزی
  سخت افزار و شبکه/ مهندی کامپیوتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس در دانشگاه شیراز در درس معماری کامپیوتر

پروژه ها

 • 1394
  “User’s computer facial expression recognition by image processing” SUPERVISOR: Dr. Zohreh Azimifar GRADE: 20/20
  مدیر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
https://.com