مختصری از من

دانشجوی ترم اخر عمران

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 13

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نقاشی با مدادرنگی- سیاه قلم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • SAP 2000
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com