مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش زراعت /دانشگاه آزاد میبد / معدل 13.57

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت کهن بابر یزد
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت خدمات کامپیوتری الگوریتم
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • شهریور ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  جهاد کشاورزی اشکذر
  منابع انسانی و آموزش/ سرباز سازندگی

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار top3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار پیشرو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار نوسا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com