مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد ژنتیک
  گرایش ژنتیک /دانشگاه دانشگاه آزاد تهران شرق
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تنکابن / معدل 15.41

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  آزاد
  هنر/طراحی/ سنگ نگار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس سنگ نگاری

افتخارات

 • 1395
  تقدیرنامه از رییس انجمن معلولین بینایی استان گیلان
 • 1394
  تقدیرنامه از شورای شهر
 • 1394
  تقدیرنامه از شورای شهر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نقاش سنگ و سنگ نگار،ایجاد نمایشگاه های خیریه به نفع نابینایان و...،

دانش تخصصی

 • تکنیک های مولکولی ومهندسی ژنتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارآموزی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تکنیک های مولکولی ومهندسی ژنتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارآموزی
https://.com