مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه صدرا / معدل 14.59

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  انتشارات پویش.بیمه امداد البرز.آموزشگاه زبان
  مسئول دفتر/ ویزیتور.بازاریاب

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com