مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1388
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش تجارت بین الملل /دانشگاه آریزونا
 • 1382 تا 1387
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه اصفهان

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت نستله ایران
  حقوق/ مدیر حقوقی
 • خرداد ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  سرآوا
  حقوق/ کارشناس ارشد حقوقی
 • مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  نصر اصفهان
  حقوق/ کارشناس قراردادهای بین المللی
 • شهریور ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۴
  دانشگاه
  مدرس

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تافل
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TOEFL
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تافل
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com