مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه دانشگاه ازاد واحد یزد / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی مکانیک - طراحی تاسیسات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی مکانیک - طراحی تاسیسات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com