مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش ژئوتکنیک لرزه ای /دانشگاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله / معدل 16
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه آزاد چالوس / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران (مترا)
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس ژئوتکنیک

  توضیحات: 1- تهیه اسناد فنی مناقصات بخش راه، راه آهن و قطار شهری
  2- طراحی فاز 1 و 2 سازه های زیرزمینی (تونل با مقاطع مختلف)
  3- طراحی فونداسیون ویژه مخازن ذخیره مایعات (روغن)
  4- طراحی دیوار خاک مسلح به عنوان خاکریز پل و پایداری شیروانی
  5- طراحی سیستم های پایدار سازی ترانشه شامل مقاوم سازی با استفاده از استرات، نیل و انکراژ
  6- کنترل گزارش تحلیل خطر زمین لرزه و لرزه خیزی ساختگاه ویژه قطار شهری

 • مرداد ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
  مشعل افروز واجارگاه
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس

  توضیحات: کارشناس طراحی و نظارت تاسیسات گرمایش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  پژوهش کنفرانسی، جهان خواه، حسین. اسماعیل پور، علی. فلاح زاده، پوران. بررسی اثر مجاورت فونداسیون های نواری مدفون بر تحریک ورودی به فونداسیون سطحی، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، دانشگاه نوشیروانی بابل، بابل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

ابزار و نرم افزار

 • آباکوس(ABAQUS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Flac 2D
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Flac 3d
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plaxis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plaxis 3d foundation/tunneling
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Geo Stodio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Geo 5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Csi Group
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Ofiice
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • #C
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com