مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 16.42

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  فروش مواد شیمیایی
  بازاریابی و فروش/ کارمند فروش

  توضیحات: فعالیت در حوزه بازاریابی و فروش مواد شیمیایی
  فعالیت در زمینه سایت و بهینه سازی
  فعالیت در زمینه بازاریابی اینترنتی و شبکه های مجازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: Icdl

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Translate
https://.com