مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه غیر انتفاعی آمل

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۲
  شرکت نسیم آمایش
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی
 • آذر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰
  شرکت آریان دژ خزر
  مهندسی عمران/ معماری/ اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • تهیه صورتجلسات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه ریزمتره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارش روزانه و پرمیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تهیه صورتجلسات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه ریزمتره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارش روزانه و پرمیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com