مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش ژئوتکنیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان / معدل 16.05
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوئین زهرا / معدل 15.9

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت عمرانی هزاره توسعه البرز
  مهندسی عمران/ معماری/ عضو هیئت مدیره

  توضیحات: اجرای پروژه 30 واحدی اداری تجاری ارم کرج
  اجرای پروژه 8 واحدی مسکونی پناهی کرج
  اجرای پروژه 4 واحدی مسکونی شالچی کرج
  اجرای پروژه 5 واحدی مسکونی فاطمیه کرج
  محاسبه و طراحی ساختمان های بتنی و فولادی در استان البرز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مدلسازی عددی سه بعدی فونداسیون مستطیلی، مجاور گود مهار شده با دیوار سپری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اصول طراحی سازه های بتنی و فولادی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مطالعات ژئوتکنیک، گمانه زنی، آزمایش های صحرایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • تثبیت و بهسازی خاک، اصول حفاری، گودبرداری و پایدار سازی گود
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • راه سازی و روسازی راه ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت پروژه، صورت وضعیت نویسی و طرح توجیه اقتصادی پروژه های عمرانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول معماری و ضوابط شهرداری ها
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plaxis 2D Foundation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plaxis 3D Foundation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Flac 2D
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول طراحی سازه های بتنی و فولادی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مطالعات ژئوتکنیک، گمانه زنی، آزمایش های صحرایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • تثبیت و بهسازی خاک، اصول حفاری، گودبرداری و پایدار سازی گود
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • راه سازی و روسازی راه ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت پروژه، صورت وضعیت نویسی و طرح توجیه اقتصادی پروژه های عمرانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول معماری و ضوابط شهرداری ها
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com