مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 18.41
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه اصفهان / معدل 17.18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  کارگزاری سپهر باستان
  مالی و حسابداری/ معامله گر اوراق بهادار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  چاپ مقاله با عنوان "هوشیاری سرمایه گذاران در انتخاب صندوق های سرمایه گذاری مشترک" در مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اقتصاد سنجی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سهام
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزش گذاری سهام
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و پذیرش شرکت ها در بورس
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با تامین مالی،رویه های پذیرش و انتشار اوراق بهادار در بورس
 • معامله گری اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک: معامله گری اوراق تامین مالی
 • اصول بازار سرمایه
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمایه

ابزار و نرم افزار

 • Eviews
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اقتصاد سنجی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سهام
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزش گذاری سهام
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و پذیرش شرکت ها در بورس
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با تامین مالی،رویه های پذیرش و انتشار اوراق بهادار در بورس
 • معامله گری اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک: معامله گری اوراق تامین مالی
 • اصول بازار سرمایه
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمایه
https://.com