مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد کشاورزی
  گرایش مکانیک ماشین‌های کشاورزی /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 17
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش مکانیک ماشینهای کشاورزی /دانشگاه تبریز / معدل 15

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  مدیران خودرو
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با سیستم های فنی خودرو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم های هیدرولیک
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با سیستم های فنی خودرو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم های هیدرولیک
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com