مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد گرافیک
  گرایش تصویرسازی /دانشگاه تهران / معدل 18.7
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مجسمه سازی
  گرایش مجسمه سازی /دانشگاه تهران / معدل 18.68

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۰ تا شهریور ۱۳۸۰
  موسسه فرهنگی هنری بامداد
  هنر/طراحی/ تدریس نقاشی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تصویر سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد هنر
 • هنرهای تجسمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد هنر
 • مجسمه سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی هنر
 • نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش حرفه ای در انجمن نقاشان اصفهان

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار فتوشاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک آموزشگاه شهرداری اصفهان
 • نرم افزار 3d max
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک آموزشگاه شهرداری اصفهان

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تصویر سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد هنر
 • هنرهای تجسمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد هنر
 • مجسمه سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی هنر
 • نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش حرفه ای در انجمن نقاشان اصفهان
https://.com