مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش پلیمر /دانشگاه دانشگاه ازاد تهران واحد تهران شمال / معدل 17
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پتروشیمی - پلایش - گاز /دانشگاه دانشگاه ازاد اراک / معدل 15

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com