مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت MBA
  گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۵
  موسسه آموزش عالی خاوران
  مدیر آموزش
 • تیر ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۸
  خوشه صنعتی صادراتی دوریکا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس و سرپرست بازرگانی
https://.com