مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
  گرایش پرتوپزشکی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17.8
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی فیزیک
  /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 17.56

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه ایران تایپیست
  مترجم
 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت انگاره فیزیک توس
  منابع انسانی و آموزش/ محقق آموزشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • -تدریس خصوصي ریاضيات در سطح دبيرستان -تدریس خصوصي فيزیک در سطح دبيرستان

پروژه ها

 • محاسبه وشبیه سازی نسبت سیگنال به نویز کویل MR درون رگي مارپیچ دوگانه و ارزیابي آن با نتایج تجربي

افتخارات

 • -رتبه 3289 آزمون سراسری سال 1387 در گروه ریاضی و فنی
  -دانش آموز نمونه شاهد کشور (سال های 84 و 85)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • -خوشنویسی (نستعلیق ریز)
 • -قرآن کریم
 • -فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • فیزیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • مهندسی پرتوپزشکی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • رادیولوژی دیجیتال
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Maple
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • FEKO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • EndNote
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فیزیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • مهندسی پرتوپزشکی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • رادیولوژی دیجیتال
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com