مختصری از من

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۶۹ تا دی ۱۳۹۱
  سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
  ایمنی و محیط زیست/ آتش نشانی - کارشناس پیشگیری - سرپرست ایمن سازی اماکن و علل وبرسی حریق - رئیس اداره آموزش و تربیت بدنی - جانشین معاونت عملیات سازمان - معاونت آموزش و پیشگیری سازمان - رئیس منطقه چهار عملیات - ریاست اداره پشتبانی وماشین آلات سازمان

  توضیحات: کارشناس فنی خودرو های آتش نشانی ؛ کارشناس خبره در امور فنی و هیدرولیک ؛ عضویت کمیته برنامه ریزی سازمان ؛ نماینده مدیرعامل در کمیسیون عالی معاملات در امور تخصصی و فنی ؛ عضو هیئت اجرای چهارمین دوره المپیاد عملیاتی - ورزشی آتش نشانان کشور ؛ دبیر کارگاه های آموزشی و دوره های تخصصی حرفه ای و نیمه حرفه ای.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های ایمنی و‌آتش نشانی - دوره های نجات و امداد - دوره های ایمنی ساختمان های بلند - مقررات ملی ساختمان - شناخت ابزار آلات صنعتی و هیدرولیک مرتبط با آتشنشان
دانش تخصصی
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های ایمنی و‌آتش نشانی - دوره های نجات و امداد - دوره های ایمنی ساختمان های بلند - مقررات ملی ساختمان - شناخت ابزار آلات صنعتی و هیدرولیک مرتبط با آتشنشان
https://.com