مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  /دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۲
  کمیته امداد امام
  منابع انسانی و آموزش/ مدیرکانون فرهنگی ولایت

  توضیحات: مدت مدیرت من کانون رتبه یک کشوری گرفت و بنده در چندین مسابقه قرانی و...حایز رتبه و تقدیر شدم

https://.com