مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسي صنايع غذايي
  /دانشگاه ازاد اسلامي واحد شهرقدس / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  داروخانه
  نسخه پيچ

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com