مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
  گرایش تحقیق در ارتباطات /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.3
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی
  گرایش روزنامه نگاری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۹۶
  شرکت تهویه نیا
  بازاریابی و فروش/ سرپرست ارتباط با مشتریان

  توضیحات: شناسایی و تفکیک مشتریان-تعیین نمونه های مشتریان برای سنجش و تهیه پرسشنامه های رضایتمندی اجرای مراحل سنجش و پایش و رضایتمندی مشتریان مطابق با استاندارد ۱۰۰۰۴ وتهیه گزارش های تحلیلی و ارایه به مدیریت عامل.
  ثبت و رسیدگی به شکایات مشتریان-ارایه گزارش شکایات رسیده به مدیریت عامل به صورت ماهیانه و فصلی.
  نظارت بر عملکرد نمایندگان و عدم تخطی انها از مفاد قرار داد
  درخواست عدم ادامه همکاری با نمایندگان خاطی و یا جریمه
  نظارت بر عملکرد همکاران در خصوص برخورد با مشتریان و نمایندگان

 • مرداد ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۸۷
  شرکت خدمات طلایی نیا
  بازاریابی و فروش/ کارمند ارتباط با مشتریان

  توضیحات: تماس با مشتریان و پیگیری کارها اعم از ارسال قطعه و تعمیر محصولات - برخورد نماینده با مشتریان - میزان رضایت مشتری از خدمات
  ثبت ورود و خروج محصولات در سیستم

 • خرداد ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۴
  شرکت پاکشو
  بازاریابی و فروش/ کارمند تحقیقات بازار

  توضیحات: تهیه فرم های ارزیابی جهت سنجش نظر مشتریان در خصوص محصولات جدید
  نمونه گیری و مشخص شدن تعداد جامعه آماری
  تکمیل فرمهای نظر سنجی
  استخراج فرم ها

افتخارات

 • 1395
  دریافت مدرک استاندارد رسیدگی شکایات مشتریان 5 سال متوالی در مجموعه تهویه نیا
  دریافت مدرک استاندارد رضایتمندی مشتریان 5 سال متوالی در مجموعه تهویه نیا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رضایتمندی مشتریان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رضایتمندی مشتریان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com