مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مکانیک
  گرایش ساخت وتولید /دانشگاه آزاد تبریز

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  اپال ماشین
  مدیر کنترل کیفیت

دانش تخصصی

 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی صنعتی
  40% Complete
  عنوان مدرک: HSE-MS
دانش تخصصی
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی صنعتی
  40% Complete
  عنوان مدرک: HSE-MS
https://.com