مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه تهران شمال

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  پارسه اتکال
  کارشناس
 • آذر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۴
  دبیران قلم
  دبیر

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com