مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی زيست
  گرایش سلولي و مولكولي /دانشگاه علوم دارويي

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com