مختصری از من

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  همراه نویسان فدک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
 • مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  مرکز رشد دانشگاه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس

پروژه ها

 • 1395
  طوبی
  برنامه نویس
 • 1395
  همسفر
  برنامه نویس
 • 1394
  تفسیرنگار
  برنامه نویس
 • 1394
  تیک اول
  برنامه نویس
 • 1394
  تمام کارهای شرکت فدک
  برنامه نویس

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی اندروید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دیتا بیس sqlite
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • REST API
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Source Control
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی اندروید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دیتا بیس sqlite
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • REST API
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Source Control
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com