مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید /دانشگاه آزاد بناب / معدل 16.45

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی لوله پی گستر
  مهندسی صنایع/ مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه/کارشناس ارشد سیستم ها و روش ها

  توضیحات: کارشناس کنترل پروژه پروژه سیستم لوله کشی و منیفولد مخازن نفتی در بهرگان کارفرما شرکت نفت فلات قاره
  کارشناس کنترل پروژه پروژه احداث ورزشگاه 5000 نفری مراغه کارفرما توسعه اماکن ورزشی
  کارشناس کنترل پروژه پروژه تعمیرات اساسی مخزن نفتی در جزیره سیری کارفرما شرکت نفت فلات قاره
  مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه ها در شرکت
  کارشناس ارشد سیستم ها و روشها در پیاده سازی ایزو 9001 , 140001، 180001،IMS،HSE-MS
  کارشناس مالی در امور تسهیلات بانکی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار p6 .MSP . Microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com