مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش کلیه گرایش ها /دانشگاه تاکستان / معدل 16.4

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت خصوصی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com