مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه مهرآستان / معدل 15.61

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  سازه کاران صنعت
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

  توضیحات: ثبت اسناد .خرید و تدارکات و کنترل کیفیت

 • اسفند ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۶
  شرکت دیلمان آترا
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

  توضیحات: نگهداری حساب حقوق دستمزد و ورود خروج تهیه .و ارسال لیست بیمه مامور خرید

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  سازه کاران صنعت
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ انبار دار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • انبار داری ، حسابداری ، تدارکات ، رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و ارسال لیست بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی کامل با وُرد و اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • انبار داری ، حسابداری ، تدارکات ، رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و ارسال لیست بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com